Rodzaje depresji i jej leczenie w Warszawie

Depresja dotyka coraz więcej osób. Szacuje się, że choruje na nią około 350 milionów ludzi na świecie, zaś w Polsce około 1,5 miliona.

Według klasyfikacji wyróżniamy kilka rodzajów depresji.

    Depresję dzielimy na:

  • endogenną
  • dystymię (inaczej depresja nerwicowa)
  • reaktywną
  • poporodową
  • sezonową
  • dwubiegunową (choroba afektywna dwubiegunowa)

 

Przyczyn depresji może być wiele. Do jednej z nich należą uwarunkowania biologiczne. Wynikają one z nieprawidłowego funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Osoby zmagające się z depresją cierpią na niedobór noradrenaliny oraz niedobór serotoniny, która jest odpowiedzialna za wiele procesów w naszym organizmie. Odpowiada także m.in. za nastrój. Oprócz tego istnieją przyczyny natury psychologicznej, często związane z trudnym dzieciństwem, brakiem miłości, akceptacji, wychowaniem w patologicznej rodzinie, doświadczeniem molestowania seksualnego albo przemocy.

Objawami depresji są z reguły uczucie smutku, chroniczne zmęczenie, apatia, wzrost albo spadek wagi, bezsenność albo senność, problemy z koncentracją, izolacja etc.

Leczenie depresji zakłada przede wszystkim psychoterapię, której zadaniem jest pomoc pacjentowi z zderzeniu z jego przekonaniami, zachowaniami, schematami myślowymi. Celem psychoterapii jest dążenie do rozwoju umiejętności społecznych, inteligencji emocjonalnej. Istnieje kilka nurtów w psychoterapii. Do najbardziej popularnych obecnie należą: poznawczo-behawioralna oraz psychodynamiczna. Oprócz tego istnieje nurt psychoanalityczny (klasyczny, najstarszy). Czasem psychoterapia wymaga wsparcia farmakologicznego. Psychiatra Tomasz Woźniak w Warszawie przeprowadza dokładny wywiad, pyta o samopoczucie pacjenta, jego nastrój, pojawiające się dolegliwości. Stara się dobrać odpowiednie leki. Często są to leki z grupy SSRI lub SNRI, które mają za zadanie zwiększać ilość serotoniny w mózgu i stabilizować nastrój oraz zmniejszać lęki. Leki antydepresyjne zawierają substancje takie jak np. citalopram, fluoksetyna, sertalina, duloksetyna, wenlafaksyna etc. Bardzo ważne jest również wsparcie chorego przez najbliższych. Uznaje się, że psychoterapia połączona z farmakoterapią daje najlepsze efekty i leczenie depresji jest skuteczne.